Màn Hình LED P3 Hội Diễn Nghệ Thuật Ngành Công Thương 2016

HLED hân hạnh là nhà cung cấp màn hình LED P3 cho chương trình Hội diễn Nghệ thuật quần chúng ngành Công Thương năm 2016 – khu vực phía Nam tại Nhà hát Bến Thành, số 6 Mạc Đĩnh Chi, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Hội diễn năm nay tại khu vực phía Nam đã thu hút sự tham gia của 16 đoàn với gần 80 tiết mục của trên 600 diễn viên quần chúng là cán bộ công nhân viên các đơn vị, công đoàn cơ sở, trường học trực thuộc ngành Công Thương.

Tham gia chương trình, các đoàn đã mang tới những tiết mục ca ngợi: Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước Việt Nam, sự trưởng thành của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn, thành tựu của ngành Công Thương và của công cuộc đổi mới, phát triển đất nước.

 

121055282.jpg.700.0 121055429.jpg.700.0 121055433.jpg.700.0 121055519.jpg.700.0 121055533.jpg.700.0 121056766.jpg.700.0