Teachers’ Day Hội Việt Mỹ 2015

Theo truyền thống “tôn sư trọng đạo” của người Việt, Ngày Hiến chương nhà giáo 20/11 được xem là ngày Lễ lớn trong năm dành riêng cho những người đang công tác trong ngành giáo dục. Đây cũng là cơ hội để các thế hệ học trò và cả xã hội tôn vinh những người thầy, người cô của mình vì những cống hiến của họ cho sự nghiệp “trồng người”.  Nét đẹp văn hóa đó cũng đã, đang được trân trọng, gìn giữ và phát huy tại Hệ thống Anh Văn Hội Việt Mỹ trong suốt quá trình hình thành và phát triển của mình.1797595_1683031078600163_1493420839480324478_n11988768_1683031138600157_775372812806496830_n12208582_1683031091933495_124864344074560564_n12235101_1683031108600160_2689407156956011306_n12250060_1683031041933500_7646943203997517952_n